Νίκη στον αγώνα του αλβανικού λαού για δικαιοσύνη. Σήμερα ο Κλόντιαν, αύριο εσύ κι εγώ