ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ , ΚΥΡΙΑΚΉ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 6.00μμ