Αλληλεγγύη στα μέλη μας που διώκονται γιατί υπεράσπισαν τη λαϊκή κατοικία