Η κυβέρνηση χωρίς ντροπή, ακόμα και μέσα στην πανδημία, ψηφίζει αντεργατικούς νόμους.