Δεν ξεχνάμε, δεν τρομοκρατούμαστε. Κοινό κείμενο 25 οργανώσεων