ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗΝ 6Η ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ