Να υποβληθεί επίσημο αίτημα προς την πρεσβεία της Κούβας για αποστολή της Ιατρικής Ταξιαρχίας Henry Reeve