Καταργούνται 8ωρο, υπερωρίες - Το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η 135 διεθνής σύμβασης εργασίας!!