Πώς η προπαγάνδα και οι πολιτικές σκοπιμότητες μεταμφιέζουν την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα.