Η κυβέρνηση οφείλει να προβεί στην επίταξη όλων των ιδιωτικών κλινικών