Κατάργησαν με παράνομη εγκύκλιο το 70% στις συντάξεις χηρείας