Πολυτεχνείο 2020. Η Δημοκρατία δεν μπαίνει σε καραντίνα