47 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου …”Η παρέα της Πλατείας Μαβίλη διηγείται