ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΔΙΩΞΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Ν.Ι.Θ., ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑ