ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ