Απόφαση της ΚΕ του Αριστερού Ρεύματος στις 8/11/2020