Δεν αποδεχόμαστε καμία καραντίνα στις διεκδικήσεις και στους αγώνες μας