Η συγκέντρωση και η πορεία του Πολυτεχνείου πρέπει να γίνουν