Να αποπεμφθούν τώρα τα μέλη της “Ελληνικής Αυγής” από το περιφερειακό συμβούλιο της ΠΚΜ