Η ΛΑΕ  καταδικάζει την αστυνομική επιχείρηση στα γραφεία του ΣΕΚ