Υποβάθμιση του Περιφερειακού Συμβουλίου και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην Οικονομική Επιτροπή.