Τα αναδρομικά των συνταξιούχων και η ευρύχωρη καλύβα