Ιστορική υποχρέωση η καθημερινή και χωρίς εκπτώσεις μάχη κατά του Φασισμού και για υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας