Κυβέρνηση και υγειονομική-οικονομική κρίση: Ψέματα, εμπαιγμός, φτωχοποίηση για τον λαό, δώρα στην πλουτοκρατία.