Τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν προστατεύονται από τη μονομερή πρόσδεσή της σε ΗΠΑ και Γερμανία.