Ο λαός και  η νεολαία της Βολιβίας απέδειξαν ότι το αδύνατο είναι εφικτό!