Η ΛΑΕ απαιτεί την απαλλαγή των συλληφθέντων μαθητών από όλες τις κατηγορίες.