Μαζικό συλλαλητήριο  των δημοσίων υπαλλήλων, φοιτητών, μαθητών, γονέων.