ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΡΊΣΗ