Ιστορική απόφαση – νίκη του αντιφασιστικού λαϊκού κινήματος