Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΤΥΠΑΕΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ -ΜΑΘΗΤΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ