Η Λαϊκή Ενότητα στην κινητοποίηση των καλλιτεχνών - Λαϊκή Ενότητα