Διάσπαση Αριστεράς 1991, μία πληγή που δεν γιατρεύτηκε ποτέ