Μαύρη μέρα, μαύρη μνήμη – 65 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά