Η ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ δεν έχει καμία σχέση με κινητοποιήσεις κατά της μάσκας και των μέτρων υγειονομικής προστασίας από την πανδημία