Ανοικτά σχολεία με μέτρα ασφάλειας και υγιεινής μαθητών και εκπαιδευτικών