Και ψεύδεται και προκαλεί η Υπουργός Παιδείας - Μέτρα τώρα για την ασφάλεια και υγιεινή στα σχολεία