Θανάσης Πετράκος: Τίποτα το νέο από τον κ. Καραμανλή