Μαζική ανυπακοή. Αγώνας μέχρι τέλους για την ανατροπή του αυταρχικού νόμου