Με το έργο ή με το "καπρίτσιο"; Με τους πολλούς ή με τους "ρέστηδες";