Πρόταση για Απόφαση - Ψήφισμα του ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου με Θέμα: «Αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών λόγω του καύσωνα»