Κλείσιμο λιγνιτικών μονάδων και παύση λειτουργίας της Τηλεθέρμανσης, διπλό έγκλημα για το μέλλον της περιοχής