Για την έξοδο από την υγειονομική και κοινωνική κρίση προς όφελος των εργαζομένων και του λαού*