Κυβερνητικό Ν/Σ «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας»: Περαιτέρω καταστροφή του περιβάλλοντος, προς όφελος των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων