Γιατί οι  συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς “πονέσανε” το σύστημα