Διαδικτυακή Συζήτηση 2/5 στις 7:30μμ "Οι εργαζόμενοι να μην πληρώσουν τον λογαριασμό την επόμενη μέρα"