Πέρα από σκάνδαλο των voucher: Η αέναη κατάρτιση - σισύφειος αγώνας επαγγελματιών και επιστημόνων για αξιοπρεπή εργασία.