Ο κορωνοϊός αποκάλυψε το αληθινό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης