Η απόφαση του Eurogroup και η πραγματικότητα που αποκαλύπτει η πανδημία