Καμία καραντίνα στα εργασιακά δικαιώματα - Στήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται